All posts by Timesharehulp

RCI timesharing

 

RCI timesharing vergroot omzet

RCI timesharing

……met predictive analytics en grid computing.

Vaak wordt gezegd dat ‘locatie, locatie, locatie’ de drie belangrijkste kenmerken zijn van succesvolle vastgoedprojecten. Voor timeshare-overeenkomsten daarentegen is ‘waarde, waarde, waarde’ het mantra.

Elk jaar kunnen miljoenen RCI-leden hun timeshare in een resortlocatie voor een week omruilen voor een andere locatie uit het RCI Weeks-programma. Voorheen gebeurde dit op basis van één-op-één-uitwisseling, maar dit deed onvoldoende recht aan de waardeverschillen tussen de locaties en weken. “Met het zeer geavanceerde model dat we nu gebruiken kunnen we dynamisch waarde toekennen aan timeshare-weken op basis van onder andere vraag- en aanbodpatronen, seizoensinvloeden, resortpopulariteit en woningomvang. Dit alles op een zeer granulair niveau”.

RCI timesharing – hoe bedoelt u?

Rci werkt aan een vergroting van de bezettingsgraad. Dit houdt dus in dat Rci meer timeshare resorts bezet wil hebben. Absurd als men er over nadenkt. In zeer veel Rci timesharing resorts is veel meer verkocht dan dat er beschikbaar was. Dit geldt voor zeer veel timeshare resorts. Daarbovenop komt dat Rci zeer veel goede weken voor zichzelf heeft gehouden ( Skimming oftewel afromen) hierdoor was er al vrijwel geen beschikbaarheid meer voor de timeshare eigenaar die zijn week had gedeponeerd bij RCI en gebruik wilde maken van een ruilweek. De timeshare eigenaar kreeg en krijgt nog steeds vaak te horen dat er geen beschikbaarheid is bij de rci timesharing resorts.

Rci timesharing – misleiding

Uiteraard begint de ellende voor veel eigenaren van een rci timesharing op het moment dat ze verschijnen op een verkoop presentatie. De meeste mensen wisten( en weten) niet dat het hier een verkoop presentatie betrof. Hier kwamen ze echter zeer snel achter!

De misleidende verkoop duurt langer dan de vermeldde 90 minuten. De meeste verkoop presentaties duren ongeveer 3 a 4 uren. Vaak tegen de wil van de klant. De meeste timesharew resorts houden zich niet aan de timeshare wetgeving en hebben en volgen hun eigen, steeds wisselende regels en wetten. Regel 1: Zoveel mogelijk geld uit de zak vanm de klant trekken, op welke manier dan ook. RCI timesharing is gewoon weggegooid geld!

 Wyndham vergroot omzet

 

Mindtimeshare

Mindtimeshare

Het bedrijf Mindtimeshare wil graag naar voren treden als zijnde een advies orgaan voor timeshare consumenten die een probleem hebben. Tevens waarschuwd Mindtimeshare voor oplichters die actief zijn in deze dubieuze branche. Klik hier!

Waarom staat er op de website van dit bedrijf dan helemaal niets over de timeshare industrie zelf? Waarom staat er niets geschreven over de timeshare bedrijven zoals: Enduria Travel en Atlantic Experience (Atlantic Beach Club), Anfi Group op Gran Canaria, Silverpoint op Tenerife, Club La Costa, Diamond Resorts, Marriott Vacation Club, Onagrup, MGM MUTHU (Portugal en Spanje), Westgate Resorts (USA), Mystic Dunes (USA), Vacation Village (USA), Grandview Las Vegas (Daily Management), Crown Resorts (Spanje) en vele andere timeshare bedrijven. ZIj verkopen  nog steeds hun timeshare producten met behulp van leugens en misleiding, ze verzwijgen de onderhoudskosten enz. Het zijn juist deze timeshare resorts die op een zeer dubieuze en twijfelachtige wijze hun timeshare producten aan de man brengen? Het is toch heel erg vreemd dat op de website van Mindtimeshare helemaal niets over deze timeshare resorts vermeld staat. Geen enkele waarschuwing! Het hooggerechtshof heeft onlangs een uitspraak tegen Anfi gedaan. Ook hierover vinden we helemaal niets terug op de website van Mindtimeshare. Die overigens alleen gecontacteerd kan worden per email (?) Wij van Timesharehulp hebben al vaak geprobeerd contact te leggen met de heer Garcia van Mindtimeshare, iedere keer zonder enig resultaat! Dit is op zijn minst erg vreemd te noemen!

Mindtimeshare – Doofpot website Mindtimeshare

Waarom zwijgt Mindtimeshare over de vele aanklachten tegen de diverse timeshare resorts, vooral tegen Silverpoint (vroeger ‘Resort Properties’)?  Silverpoint is door het Spaanse gerecht verantwoordelijk gehouden voor de oplichtingspraktijken van Resort Properties. De naamswijziging heeft dus niets geholpen. Mark Cushway, de CEO van Silverpoint is door de Spaanse justitie aangeklaagd. Geen woord hierover op de website van Alberto Garcia van Mindtimeshare.

Wie is Mindtimeshare?

De eigenaar van Mindtimeshare is de heer Alberto Garcia, een voormalig Spaans (corrupt?) politieagent die het uithangbord is geworden van bedrijven zoals de RDO en TATOC. De RDO verdient haar geld via hun leden. Leden zoals: Anfi, Silverpoint, Diamond Resorts, Club La Costa enz. enz. De RDO verdient geld op ieder timeshare verkoop gedaan door haar leden. De RDO heeft bepaalde klankborden of spreekbuizen zoals Mindtimeshare, TATOC, Timeshareelimination e.a. ingeschakeld om angst te verspreiden en timeshare eigenaren ertoe te bewegen om vooral niets te doen! Dit zodat deze leden gebonden blijven aan de timeshare resorts. Mindtimeshare maakt onderdeel uit van de grote, ondoorzichtige en stinkende poel die timeshare heet. Het is treurig te moeten constateren dat zelfs in Nederland een stichting zoals TECIN  het bedrijf Mindtimeshare probeert te versterken. De stichting is bekend van de collectieve actie tegen Palm Oasis, terwijl op voorhand toch zeer duidelijk was dat deze actie geen enkele kans van slagen had. Deze collectieve actie had geen succes en de gedupeerden zijn hun geld kwijt, echter hun timeshare zijn ze niet kwijt geraakt!

Vergeet niet dat deze stichting alle uitingen van Mindtimeshare klakkeloos overneemt.

Mindtimeshare

 

Stichting Tecin misleiding?

Stichting Tecin – vraagtekens?

Stichting TeCin, oftewel de stichting timeshare en consument in Nederland is een stichting die informatie geeft voor de niet-timeshare eigenaar? Deze doelgroep wordt door stichting TECIN gewaarschuwd tegen de activiteiten van timeshare bedrijven. Wij juichen dit van harte toe. De groep die eigenlijk geholpen zou moeten worden, hebben hier echter niet veel aan. Met andere woorden. De timeshare eigenaar zelf heeft niet veel aan deze informatie. Deze worden liever concreet geholpen bij hun timeshare probleem. Stichting TeCiN kan (of wil) hierin niets betekenen.

Stichting Tecin

De stichting Tecin is de laatste tijd vooral in het nieuws gekomen door het plaatsen van zeer veel leugens op haar website. KLIK HIER om een rectificatie te lezen die de stichting  heeft moeten plaatsen omdat het heeft getracht om het gerenommeerde bedrijf Timesharestop door middel van verzonnen informatie en leugens in diskrediet te brengen. Er ontstond veel ophef over deze leugens. Hoe kan men een stichting Tecin ,die zegt dat ze er is voor de timeshare eigenaren, nog serieus nemen. Waarom al deze leugens?

Stichtig Tecin blijft leugens verspreiden

Men zou denken dat Stichting Tecin na het plaatsen van deze rectificatie is gestopt met het plaatsen van leugenachtige informatie. Echter niets is minder waar. Afgelopen week heeft de Stichting Tecin wederom een poging gewaagt om hetzelfde bedrijf Timesharestop wederom in diskrediet te brengen. Zeer veel klanten van ons waren hier zeer verbolgen over, ook onze collega’s van Timeshare Alarm vonden het nodig om hierover een stuk te schrijven op hun website. Ditmaal heeft de voorzitter van deze stichting Tecin een artikel geplaatst op haar website, waarin ze met absoluut verzonnen en gemakkelijk te weerleggen informatie een poging heeft gewaagd om wederom dit bedrijf in een kwaad daglicht te plaatsen. Gelukkig heeft Timesharestop zeer snel en fantastisch hierop gereageerd door alle leugens Punt voor punt te weerleggen. Zelfs wij van Timesharehulp zijn van deze zeer dubieuze actie van de stichting Tecin geschrokken. Hoe is het mogelijk dat deze stichting  beschuldigingen uit terwijl zij zelf al beaamt op haar website dat de informatie van Timesharestop wel degelijk juist is. Leest u op uw gemak het artikel zoals geplaatst door de Stichting Tecin en trek uw eigen conclusies. Belangrijk om te weten: De stichting  heeft naar aanleiding van de respons van Timesharestop besloten om het door haar geplaatste artikel per direct te verwijderen. Dit aangezien Timesharestop alle leugens aantoonbaar heeft weerlegd.

Lees hier het artikel onlangs door Stichting Tecin geplaatst, en vervolgens weer verwijderd. Lees hier het artikel onlangs door Stichting Tecin geplaatst, en vervolgens weer verwijderd.

Naar aanleiding van deze leugens kon Timesharestop niet anders dan hierop te reageren. Timesharestop reageert hier zeer nauwkeurig en absoluut onweerlegbaar op.  Het komt er in het kort eigenlijk op neer, dat deze Stichting Tecin zelf niet weet wat de inhoud van haar eigen website is. Feit is wel dat de inhoud van de website van Stichting Tecin absoluut onbetrouwbaar is! Leest u hieronder het fantastische en zeer goed onderbouwde antwoord van Timesharestop.

Lees hier het fantastische antwoord! Te lezen op de website van Timesharestop Lees hier het fantastische antwoord! Te lezen op de website van Timesharestop

Om het een en ander nog te verduidelijken willen wij iets meer uitleggen geven over de onderstaande foto’s:

Foto 1: is een rectificatie die de stichting Tecin heeft moeten plaatsen op haar website. Dit omdat Tecin zeer veel leugens vertelde op haar website. Hier is tegenop getreden met deze rectificatie als gevolg
Foto 2: Hierin schrijft de voorzitter van de Stichting Tecin op zijn eigen website dat de Stichting Tecin inmiddels een NAUWE BAND HEEFT MET HET ENFORCEMENT TEAM VAN DE RDO. Dit zijn dus de eigen woorden van deze voorzitter van Tecin
Foto 3, Quote 10: Hierin beschuldigt dezelfde voorzitter van Tecin het bedrijf Timesharestop omdat zij zeggen dat Tecin nauwe banden heeft met het enforcement team van de RDO… Dit artikel moet volgens de voorzitter van Tecin per direct worden verwijderd….

Begrijpt u het nog? Wij allang niet meer. Feit is dat deze voorzitter van Tecin het niet zo nauw neemt met de waarheid. Iets dat dus al eerder is gebleken.

Stichting TECIN – misleidend?

De stichting Tecin waarschuwt ieder die het maar horen wil om nooit enig geld vooraf te betalen aan bedrijven die zeggen een rechtzaak te willen beginnen tegen een timeshare organisatie. Klik Hier! Maar gelijktijdig doet deze stichting precies hetzelfde! Stichting TeCiN roept gedupeerden op om zich te melden zodat ze een gezamenlijke actie – een Class Action – kan opstarten tegen de timeshare organisaties. Zij doet dit ook via de stichting timeshare Legal Claim, waarvan de website momenteel offline is. Wij citeren van de website van deze stichting: “Gezien de enorme kosten en tijd en energie die nodig zijn om de juridische mogelijkheden te onderzoeken en zo nodig uit te voeren is het verenigen van krachten van groot belang. Voor een beperkte bijdrage kunt u deelgenoot worden van collectieve procedures van de Stichting Timeshare Legal Claim. U wordt dan op de hoogte gehouden van de werkzaamheden van de Stichting en de procedures die zij namens belanghebbenden opstart”.   Stichting Tecin

Stichting TeCin beweert op haar website dat ze een nauwe band heeft met het enforcement team van de RDO. En TeCiN volgt de website van het RDO Enforcement Team, Mindtimeshare genaamd.
Wie zijn eigenlijk die goede partners van stichting TeCiN? Wie zijn de RDO en Mindtimeshare waar deze stichting zulke nauwe en goede banden mee heeft?

We weten nu allemaal wel dat de RDO geen betrouwbare instantie is voor timeshare eigenaren. De timeshare eigenaren die ontevreden zijn en zich ‘genomen’ voelen door de timeshare industrie en het overkoepelende orgaan de RDO. De wens hun timeshare ontbinden is veelgehoord. Hoe verklaart men het, dat de problemen die veroorzaakt worden door de timeshare resorts, niet worden aangepakt. Hoe verklaart men het dat een bedrijf als Mindtimeshare zich uitgeeft als beschermer van de timeshare consument, terwijl het gelijk in handen is van de timeshare industrie? Hoe verklaart men het dat de stichting TeCiN, die zegt dat ze het opnemen voor de timeshare eigenaren, gelijktijdig alles publiceren van een bedrijf als Mindtimeshare. Hoe verklaart men het dat stichting TeCiN, die zegt dat ze er zijn voor de timeshare eigenaren, zulke goede en nauwe banden heeft met de RDO? KlIK HIER!

Stichting Tecin, het verlengstuk van Mindtimeshare (en RDO?)

De feiten m.b.t. stichting Tecin spreken voor zich en zijn zeer duidelijk. Indien u uw timeshare wilt beëindigen of u wilt een oplossing voor uw timeshare problemen, dan raden wij u als eerste aan om helder na te denken over hetgeen u leest op de diverse websites van bedrijven en stichtingen. Er zijn gelukkig voldoende mogelijkheden voor u als timeshare eigenaar om uw timeshare te kunnen beëindigen en genoegdoening te behalen.

In ieder geval houden wij Silverpoint, Mindtimeshare en vooral stichting TECIN in de gaten. Als het doel van deze stichting, de RDO en Mindtimeshare is om timeshare consumenten angstig en onzeker te maken, dan zullen wij dit zeker gaan verhinderen.

Bent u in contact geweest met de stichting Tecin, Zowel positief als ook negatief dan horen wij dit graag van u. Belangrijk: Het gaat hierbij alleen over timeshare gerelateerde onderwerpen. Berichtgevingen, insinuaties en eventuele wel of niet bewezen beschuldigingen met betrekking tot het verleden van de oprichter van deze stichting, hebben hier geen betrekking op en zullen door ons niet beantwoord of gepubliceerd worden. Ons doel is het om timeshare eigenaren gratis te adviseren en/of te helpen bij het oplossen van hun timeshare problematiek waarvan de Stichting Tecin deel van lijkt uit te maken.

Zou Tecin zich onthouden van leugens, dan zouden wij hier geen artikel aan hoeven te wijden. De voorzitter van de Stichting Tecin blijft zich echter wentelen in leugens en misleiding. Dit gaat ten koste van de timeshare eigenaar, waardoor wij ons genoodzaakt zien om dit te melden.

Stichting Tecin

 

Timeshare annuleren – Persbericht.nu

Timeshare annuleren

De reden waarom veel timeshare eigenaren hun timeshare willen annuleren, is vanwege de steeds stijgende-, jaarlijkse onderhoudskosten. Dat er over deze onderhoudskosten niet wordt gesproken door de verkoper tijdens het aankoopproces of de verkoop presentatie is inmiddels wel duidelijk.

Steeds meer timeshare eigenaren komen in de financiële problemen door deze steeds verder stijgende-, jaarlijkse onderhoudskosten, die vaak met wel 8% – 12% omhooggaan per jaar. Dit is voor zeer veel timeshare eigenaren niet mer op te brengen. Er rest hun niets anders dan hun contract te annuleren. Maar juist hier schuilt het probleem.

Vrijwel onmogelijk om uw timeshare te annuleren

In deze voornamelijk Engelstalige timeshare industrie, is het vrijwel onmogelijk voor de timeshare eigenaar om zijn of haar timeshare contract te annuleren of te laten ontbinden. Dit komt voornamelijk door een gebrek aan know how bij de timeshare eigenaar. Het timeshare bedrijf weet dit ook en weigert iedere medewerking.

Laat uw timeshare annuleren door Timesharestop

Wilt u uw timeshare contract annuleren, neem dan contact op met ons op nummer: +31 33 2022 096 of bezoek onze website: www.timsharestop.nl

Wij garanderen uw timeshare contract ontbinding ook schriftelijk.

Lees meer

Source: Timeshare annuleren – Persbericht.nu

De (criminele) wereld van timesharing

Wantrouw altijd mensen die tijdens jouw vakantie je proberen te lokken met gratis reisjes of waardebonnen, … want meestal gaat het hier om malafide time-share organisaties.

Koop geen Vakantie pakketten of andere vakantie abonnementen. Wordt u aangesproken op straat met de bedoeling om u naar een resort of Hotel te lokken? Bedank dan vriendelijk en loop door. Ook al krijgt u, of wint u een prijs, ga niet in op hun aanbod. U zult misschien denken: “ach ik ga gewoon even mee en luister naar wat ze te zeggen hebben, ik koop en onderteken toch niets! Het is tijdverspilling en de prijs is een nep prijs. een vakantie waaraan u helemaal niets heeft!

Source: De (criminele) wereld van timesharing

Timeshare in Europa

Timeshare in Europa

Het is van belang om te weten wanneer u uw timeshare in Europa heeft gekocht. Dit omdat er een aantal grote verschillen in de timeshare wetgeving zijn te vinden m.b.t. degene die voor 23 februari 2011 hebben gekocht en degenen die na deze datum hebben gekocht. Hieronder meer info over de gevolgen wanneer u voor 23 februari uw timeshare heeft gekocht.Timeshare in Europa

Timeshare in Europa en de wetgeving

Men spreekt in Europa over Timeshare – volgens de oude regels:

  • Wanneer u en een handelaar of verkoper, een overeenkomst hebben
  • Dit contract een minimale duur heeft van 3 jaar
  • U de accommodatie minimaal 1 week per jaar gebruiken mag

Mijn rechten als koper van een timeshare in Europa

Bij het kopen van een timeshare in Europa heeft u uiteraard bepaalde rechten. Ons is uiteraard bekend dat de verkopende partijen – de timeshare resorts in Europa – deze rechten NIET heeft nageleefd. Hierdoor kunnen wij u uiteraard uitstekend van dienst zijn. Ons advies zal leiden naar het ontbinden van uw timeshare contract. Over welke duidelijk omschreven rechten spreken wij eigenlijk? Timeshare in Europa

  1. De verkopende partij van een timeshare in Europa, moet u informatie geven over uw rechten en over de accommodatie
  2. Indien u wilt dat de verkopende partij het koopcontract in uw eigen taal opmaakt dan is de verkoper verplicht dit te doen.
  3. U mag het contract van een timeshare in Europa binnen 10 dagen annuleren of opzeggen. Dit mag u doen zonder opgaaf van redenen. Dit staat vermeld in de Europese richtlijnen en hiervoor mag men geen geld verlangen. Met andere woorden dit kan gratis. Timeshare in Europa kan in deze periode kosteloos worden ontbonden
  4. Staan belangrijke gegevens niet vermeld in het contract. We hebben het hierbij onder andere over gegevens zoals: naam en adres van de verkopende partij en beschrijving van de accommodatie. Dan kan de bedenkperiode oftewel de ‘cool-off ‘-periode verlengd worden naar 3 maanden.
  5. Het contract of de overeenkomst is slechts geldig wanneer beide partijen het contract hebben ondertekend. Dit contract moet schriftelijk worden opgemaakt.
  6. Tijdens de ‘cool-off’-periode van een timeshare in Europa hoeft er geen geld te worden betaald

Indien u de overeenkomst wilt opzeggen dan kan dit door een aangetekende brief met ontvangstbevestiging te versturen naar de verkoper. Op deze manier heeft u altijd een bewijs in handen dat u deze brief daadwerkelijk heeft verstuurd.

Nieuwe regels voor timeshare in Europa

Vanaf 23 februari 2011 gelden er nieuwe regels voor timeshare in Europa. Lees in onze blog meer hierover.

 

Anfi Group Gran Canaria

Anfi Group

Anfi Group

De Anfi Group is een van de bekendste namen in de Europese timeshare industrie. Met hun vlaggeschip Anfi Beach Club en de resorts: Club Monte Anfi, Anfi del Tauro, Club Puerto Anfi, Club Gran Anfi en de Anfi Emerald Club, bezit de Anfi Group een aantal grote timeshare resorts op Gran Canaria.

De Anfi Group en het gebrek aan beschikbaarheid

Veel Anfi Group eigenaren beklagen zich over de zeer hoge jaarlijkse onderhoudskosten en het gebrek aan beschikbaarheid. De gedane belofte dat men zijn Anfi timeshare tegen een hoge winstmarge kan verkopen is voor de eigenaren inmiddels droom scenario dat niet gaat plaatsvinden. Ook de contracten die geen einddatum hebben baren grote zorgen. De Anfi Group lijkt het allemaal niets uit te maken.

Anfi Group verliest rechtzaak

Anfi Group

De rechtzaak tegen de Anfi Group , aangespannen door een Noorse klant, is verloren door hen. Het Spaanse hooggerechtshof heeft in het nadeel van de Anfi Group besloten. De Noorse klant achtte het niet conform de wet dat er aan haar een timeshare contract was gegeven dat geen einddatum had. Dit zou tegen de Europese wetgeving ingaan. Volgens de Europese wetgeving mogen de timeshare contracten niet langer duren dan 50 jaren. Oneindig is volstrekt onwettig. De tweede klacht die de Noorse klant had, was dat de Anfi Group haar een geldbedrag afhandig had gemaakt voordat de wettelijke bedenktijd was verstreken. Deze bedenktijd is van toepassing wanneer men niet voldoende of verkeerd is voorgelicht en daardoor onder valse voorwendselen een contract hebben afgesloten. De rechter gaf haar gelijk en verklaarde het contract niet geldig. Wij verwachten dat dit zeer grote gevolgen gaat hebben voor de gehele Anfi Group en haar leden. Timeshare bedrijven hebben geprobeerd om onder de timeshare wetgeving van 1998 uit te komen, door contracten die na 1998 afgesloten zijn en die niet overeenkomstig de gewijzigde wet zijn afgesloten, als een verlenging van bestaande overeenkomsten te betitelen. Toen dit niet bleek te werken hebben ze geprobeerd, ook in dit geval , zich te beroepen op het feit dat deze aanbetaling geïnd zou zijn door derden. De verkopende partij zou hiermee dus niets te maken hebben. Er is echter aangetoond volgens het hooggerechtshof dat deze zogenaamde derde partij in principe bestond uit dezelfde personen als de verkopende partij. Mocht u nu denken dat de Anfi Group haar zaken nu wat beter aanpakt dan komt u bedrogen uit. De Anfi Group verkoopt momenteel Vakantieweken en laat de klant een aanbetaling doen. Deze betaling zal NIET worden teruggegeven in geval van annulering.

Anfi Group

We blijven deze ontwikkelingen op de voet volgen. Wilt u meer advies of heeft u hulp nodig. Neem dan contact met ons op. Uiteraard helpen wij u helemaal gratis!

Klik hier!