timeshare contract

Timeshare contract

Timeshare Contract

Timeshare contract ondertekend? Vanaf 23 februari 2011 is er een nieuwe en bijzondere regelgeving van kracht voor vakantieproducten met een duur van meer dan 1 jaar. Deze regelgeving is ook van toepassing voor producten die stilzwijgend verlengd worden na 1 jaar. Wat houdt deze regelgeving precies in en welke gevolgen hebben deze regels voor uw timeshare contract. Wij weten inmiddels dat de meeste timeshare bedrijven zich niet gehouden hebben aan deze regelgeving. Indien ook u slachtoffer bent van de praktijken van deze timeshare bedrijven, u voelt zich benadeeld of zelfs slachtoffer van de timeshare misleiding waardoor u een timeshare contract hebt ondertekend,  dan zijn er wel degelijk mogelijkheden voor u. Schakel een degelijk bedrijf of persoon in dat/die uw belangen behartigt. Ook kunt u een goede advokaat inschakelen. Hieraan zitten meestal wel zeer hoge kosten aan vast aangezien een advokaat in Nederland vaak weer een andere buitenlandse advokaat moet inschakelen ( meer kosten). Nee, dan zijn er andere en betere en vooral goedkopere alternatieven. Laat u informeren door ons kundige en zeer ervaren team! Wij kunnen u advies geven over hoe uw timeshare contract te laten ontbinden.

Uw timeshare contract en de nieuwe regelgeving

De nieuwe regelgeving voor Timeshare – Vakantieclubs – Hotelpas en/of Hotelkaart is van toepassing wanneer: Timeshare contract

 1. U een contract heeft dat langer dan 12 maanden duurt en u hiervoor een bepaald bedrag moet betalen
 2. U hierdoor op jaarlijkse basis in een vakantie-accommodatie mag verblijven
 3. Of wanneer u hierdoor het recht hebt verworven om met korting Hotels of andere overnachtings-onderkomen te boeken
 4. U uw Timeshare contract of ander contract via een mogelijke handelaar wil verder verkopen

Een handelaar of ondernemer moet u, voordat er een overeenkomst wordt aangegaan, kosteloos van informatie voorzien op een speciaal hiervoor bestemd formulier. Dit document moet onder andere de volgende informatie bevatten:

 • De duur van de overeenkomst
 • Welke rechten u verwerft. Als voorbeeld noemen we o.a. de duur van uw verblijf
 • Aankoopbedrag en eventuele extra kosten
 • Eventuele kosten voor maaltijden die verplicht moeten worden afgenomen

Ook bij een timeshare contract moet u ten alle tijde de mogelijkheid geboden worden om het aangebodene te kunnen overwegen voordat u uw akkoord geeft. De ondernemer of handelaar is verplicht om u daar een bepaalde en redelijke termijn voor te geven.

Besluit u om op het aangebodene in te gaan en een timeshare contract of een overeenkomst af te sluiten, dan moet u nog bijkomende informatie ontvangen. Het is wettelijk vastgesteld dat hiervoor een standaard formulier moet worden gebruikt. Hierin moet de volgende informatie vermeld staan:

 • Gegevens van de ondernemer of handelaar of de onderneming waar hij werkzaam voor is
 • Productomschrijving en omschrijving van diensten en faciliteitenTimeshare contract
 • de prijs, eventuele heffingen – belastingen en/of andere kosten
 • Het gebruik en de eventuele kosten van de diverse faciliteiten en diensten
 • Lidmaatschapskosten of kosten voor een uitwisselingssysteem
 • Eventuele kosten die men vraagt voor het opstellen van een offerte

Deze informatie moet worden afgegeven in uw eigen taal en moet kunnen worden opgeslagen of men moet het u geven per document. Ook moet het contract elektronisch of schriftelijk worden ondertekend.

Spijt van uw timeshare contract – u wilt uw timeshare contract ontbinden

Het bedrijf is, met betrekking tot uw timeshare contract verplicht om u te informeren over de ‘Cool-off’ periode oftewel uw bedenktijd. Wettelijk vastgesteld is een bedenktijd van 14 dagen die ingaat zodra u uw timeshare contract in ontvangst heeft genomen of heeft ontvangen. Een verkoiper mag geen betaling van u ontvangen of aanvaarden binnen deze periode. Op deze manier kunt u dus zonder kosten van het timeshare contract af. Ook moet de verkoper u een standaard ontbindingsformulier geven waarmee u het timeshare contract binnen deze ‘Cool-off’ -periode kunt ontbinden. Zorg er altijd voor dat u dit formulier per aangetekend schrijven verstuurd.

Uw timeshare contract – verkoper heeft u niet ingelicht over bedenktijd en ontbindingsformulier

Heeft de verkoper geen mededeling gedaan over uw bedenkperiode of ‘Cool-off’-periode dan wordt deze automatisch verlengd naar 1 jaar. Op het moment dat u dit formuier alsnog ontvangt zal deze bedenkperiode weer op 14 dagen worden gezet.

U heeft wel informatie ontvangen over de bedenktijd maar de verplichte overige info heeft de verkoper niet verstrekt?

Indien dit het geval is dan heeft u automatisch recht op een verlenging van de bedenktijd van 14 dagen naar 3 maanden. Op het moment dat u alsnog alle informatie ontvangt wordt deze periode weer teruggezet naar 14 dagen.

Heeft de verkoper u alle verplichte documenten gegeven en heeft de verkoper u voorzien van alle informatie? Is de ‘cool-off’-periode verstreken dan is uw timeshare contract of overeenkomst bindend en zit u eraan vast. Met betrekking tot een lidmaatschap bij een vakantieclub of een hotelkortingskaart geldt een maximale duur van de overeenkomst van 1 jaar.

Uw timeshare contract of overeenkomst –  de vereisten

Ieder timeshare contract of overeenkomst moet ten alle tijde schriftelijk worden afgesloten. Deze overeenkomst of timeshare contract moet eveneens worden ondertekend door alle partijen. Indien dit niet het geval is dan is het timeshare contract of de overeenkomst nietig of niet geldig. U hoeft zich aan geen enkele verplichting te houden en uiteraard hoeft u dan niets te betalen. Laat de verkoper weten waarom u vindt dat hij tekortgeschoten is en dat dit tevens de reden is waarom u geen gebruikt zult maken van de timeshare of de accommodatie en dat u geen betalingen zult verrichten.

Uw timeshare contract ontbinden

Indien u uw timeshare contract wilt ontbinden, u wilt geld terugvorderen, u wilt uw timeshare annuleren of u heeft andere timeshare problemen?

Neem contact met ons op. Wij helpen u op de goede weg.